2013 metų vartotojų pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis tyrimas

Grįžti atgal

Atliekant tyrimą "Vartotojų pasitenkinimas viešosiomis paslaugomis" lopšelyje - darželyje "Sadutė" buvo užsibrėžtas tikslas - nustatyti ugdytinių tėvų pasitenkinimo lygį įstaigos teikiamomis viešosiomis paslaugomis. Siekiant įgyvendinti tikslą pasirinkti uždaviniai:
1. Atlikti ugdytinių tėvų pasitenkinimo įstaigos teikiamomis paslaugomis tyrimą.
2. Pateikti tyrimo išvadas bei pasiūlymus.
Pasirinktas tyrimo metodas: anketinė apklausa.
Tyrimo objektas: tėvų pasitenkinimo lygis įstaigos teikiamomis viešosiomis paslaugomis.
Tyrimo imtis: tyrime dalyvavo 110 ugdytinių tėvų.
Tyrimas atliktas: 2013-06-29 
 
Išvados
1. Aukščiausiai įvertinti rodikliai. Tiriamieji aukščiausiai įvertino ikimokyklinės įstaigos auklėtojų ir administracijos dėmesingumą, paslaugumą, mandagumą, pagarbų elgesį su vaikais ir jų tėvais (99,1 proc.). Dauguma respondentų teigia, jog ikimokyklinėje įstaigoje dirba aukštos kvalifikacijos, profesionalūs auklėtojai (99,1 proc.), puikiai išmanantys savo darbą (98,2 proc.). Net 100 proc. tiriamųjų teigimu ikimokyklinės įstaigos auklėtojai pagarbiai bendraujantys su vaikais, gebantys užtikrinti ugdytinių pažangą, veda įdomias ir kokybiškas veiklas vaikams.
2. Žemiau įvertinti rodikliai.  100 proc. tiriamųjų nurodė, kad ikimokyklinė įstaiga nėra pritaikyta vaikams su negalia. Kiti mažiau teigiami paslaugų teikimo aspektai buvo nurodyti šie: ikimokyklinė įstaiga nerenovuota, įstaigos patalpos ir pastato išorė estetiškai netvarkingi. Todėl 7,3 proc. tiriamųjų mano, jog ikimokyklinėje įstaigoje vaikams nesaugu.
Ne visus respondentus tenkina įstaigos maitinimo paslaugos (3,6 proc.), jaučiamas būrelių trūkumas (13,6 proc.). Respondentų teigimu ikimokyklinė įstaiga nėra lengvai pasiekiama viešuoju transportu ar automobiliu (7,3 proc.).
3. Respondentų pageidavimai. Pageidavimai nebuvo gausūs. Dauguma siūlo atsižvelgti į įstaigos teritorijos saugumą: pakeisti tvorą, sutvarkyti vaikų žaidimų aikšteles ir papildyti naujomis priemonėmis. Kitiems stinga daugiau veiklos būrelių, renginių ir išvykų su tėvais. Pageidaujama atsižvelgti į maisto kokybę ir neuždaryti darželio vasarai.Visi kiti tėvai pasiliko prie nuomonės, kad nieko nereikia keisti. 
 
Viešųjų paslaugų Kauno lopšelyje-darželyje “Sadutė” tobulinimo veiksmai:
1. Kreiptis į steigėją dėl lėšų skyrimo pastato vidaus ir išorės renovacijai bei naujai tvorai. Gavus steigėjo finansavimą, skubiai renovuoti tiek darželio vidų, tiek išorę.
2. Esant finansavimui papildyti lauko žaidimų aikšteles.
3. Pagal poreikį padidinti papildomos veiklos pasiūlą vaikams. Nors šiuo metu įstaigoje jau yra keramikos, krepšinio, sportinių šokių bei muzikos būreliai.
4. Organizuoti daugiau renginių bei išvykų su tėveliais.
5. Pagal galimybes keisti maisto racijoną. Norime atkreipti tėvelių dėmesį, jog darželyje maistas gaminamas atsižvelgiant į fiziologinius vaikų poreikius amžiaus ypatumus, sveikos mitybos principus ir taisykles.

                          Informacijos pateikimo data: 2013 06 30