2016 METŲ VEIKLOS PLANAS

Grįžti atgal

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „SADUTĖ“ 2016 METŲ VEIKLOS PLANAS

VEIKLOS TURINYS

1 tikslas – patobulinti vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemą pasitelkiant partnerystę su tėvais

2 tikslas – sukurti vieningą duomenų bazę apie įstaigos veiklos rodiklius.

3 tikslas – įtraukti bendruomenę į išorės ir vidaus bendrųjų patalpų remonto projektų kūrimą ir įgyvendinimą bei resursų taupymą.

Informacijos pateikomo data 2016 03 07