Apie mus

Prioritetinės veiklos kryptys

Strateginės kryptys
ir tikslai 2013-2015m.

1. Taikyti holistinį (visapusišką) vaikų ugdymą ir stiprinti  sveikatos ir  pažintinę kompetenciją

Kas yra lopšelis - darželis "Sadutė"?

Lopšelis - darželis "Sadutė" randasi Dainavos seniūnijoje, Kauno miesto pabaigoje,  prie automagistralės Klaipėda - Kaunas - Vilnius.

Priima vaikus pagal centralizuotą vaikų priėmimo sistemą iš Dainavos seniūnijos (Partizanų g., Krėvės g., Pramonės pr., Savanorių pr. ) ir iš kitų Kauno miesto seniunijų. 

Vizija, misija

VIZIJA

Tapti  intelektualia, pažangia, sėkmingų vaikų mokykla, nuosekliai ruošiančia vaiką pilnaverčiam, sėkmingam gyvenimui ir mokymuisi, turinčia lygiaverčius ir tolerantiškus santykius tarp pedagogo ir vaiko, teikiančia prioritetą vaikų  iniciatyvoms, savarankiškumui, atsakomybei ir bendradarbiavimui. 

MISIJA

Istorija

Lopšelis - darželis pradėjo veikti 1974 m. gruodžio 23 d.
Lopšelio - darželio „Sadutė“ (lietuvių liaudies šokis su gėlėmis) pavadinimas įteisintas 2000 m. balandžio 13 d. Grupės pavadintos darželio ir lauko gėlių pavadinimais. 2000 m. spalio 1 d. lopšeliui - darželiui „Sadutė“ leista vykdyti savarankišką ūkinę ir finansinę veiklą.
Lopšelyje - darželyje veikia 9 ikimokyklinio ir 3 priešmokyklinio ugdymo grupės.
Lopšelio - darželio atidarymo pradžioje buvo 280 vietų, šiuo metu - 234 vietos.

Informacijos atnaujinimo data 2014 11 21