Kas yra lopšelis - darželis "Sadutė"?

Grįžti atgal

Lopšelis - darželis "Sadutė" randasi Dainavos seniūnijoje, Kauno miesto pabaigoje,  prie automagistralės Klaipėda - Kaunas - Vilnius.

Priima vaikus pagal centralizuotą vaikų priėmimo sistemą iš Dainavos seniūnijos (Partizanų g., Krėvės g., Pramonės pr., Savanorių pr. ) ir iš kitų Kauno miesto seniunijų. 

Įstaigos struktūrą sudaro 12 grupių, kurios pavadintos darželio ir lauko gėlių bei žolių pavadinimais (pagal darželio pavadinimą simbolizuojantį lietuvių liaudies šokį su gėlėmis “Sadutė“). Ankstyvojo amžiaus grupės pavadintos žolių ir lauko gėlyčių pavadinimais, ikimokyklinio amžiaus grupės pavadintos lauko ir darželio gėlių pavadinimais, o vyresnių vaikų priešmokyklinės grupės pavadintos naudingų augalų pavadinimais. Tai simbolizuoja mūsų ugdymo proceso esmę, nuoseklų augimą ir vystymąsi bei priešmokyklinę brandą. Grupių pagal amžių statusas pastovus, vaikai du kartus keičia grupes (iš ankstyvojo amžiaus į ikimokyklines ir iš ikimokyklinių į priešmokyklines), bet ne bendraamžių kolektyvą, kas sąlygoja ugdymo kokybę ir tęstinumą bei ypač vertinamą individualią pažangą.

3 grupės skirtos ankstyvojo amžiaus vaikams nuo 1,5m. iki 3m., 7 grupės – ikimokyklinio amžiaus vaikams, nuo 3m. iki 5 metų dirbama pagal įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą įgyvendinant tikslingus projektus, 2 grupės priešmokyklinio amžiaus 5 m. – 7m. vaikams, dirbama pagal valstybinę priešmokyklinio ugdymo programą ir įstaigos metinius planus. 14 val. grupė (iki 20.30 val.)  skirta vaikams, kurių tėvai labiau užimti,  turi socialinių problemų, dirba pamaininį darbą, vaiką augina vieni ir t.t.  Į šią grupę turi galimybę ateiti vaikai iš visų grupių, pasibaigus jų darbo laikui.

Vaikai priimami į lopšelio grupes nuo 1,5 iki 3 metų, į ikimokyklinio amžiaus darželio grupes nuo 3 iki 5 metų ir į priešmokyklines grupes nuo 5 iki 6 metų.
Vyksta ugdymo adaptacija, perimamumas, tęstinumas ir visapusiškas parengimas mokyklai. Mokomoji kalba - lietuvių kalba.
Įstaigoje dirba 29 pedagoginiai darbuotojai, iš jų: 22 auklėtojos, 5 specialistai, 2 vadovai. 34 aptarnaujantys ir techniniai darbuotojai. Viso - 63 darbuotojai.

 

                                         Informacijos atnaujinimo data 2013 06 25