Draugai

Grįžti atgal

Kauno l/d „Želmenėlis“ http://www.zelmenelis.lt/
Kauno l/d „Etiudas“ http://www.etiudas.kaunas.lm.lt/
Kauno Dainavos pagrindinė mokykla http://www.dainava.kaunas.lm.lt/
Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla - daugiafunkcis centras http://www.stulginskio-mokykla.lt/
Kauno vaikų globos namai „Atžalynas“ http://www.atzalynovaikai.lt/
Kauno miesto Dainavos seniūnija http://dainava.kaunas.lt/
Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba (KPPT): http://www.kppt.lm.lt/
Pozityvaus auklėjimo konsultantų asociacija: http://www.stepgrupes.lt/
Individualiosios psichologijos konsultantų asociacija:
VŠĮ “Vaiko labui”: http://www.vaikolabui.lt/
Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla: http://www.saugusvaikas.kaunas.lm.lt/
Kauno moksleivių aplinkotyros centras: http://www.aplinkotyroscentras.kaunas.lm.lt/
Kaunovalstybinis lėlių teatras: http://www.kaunoleles.lt/
Lietuvos švietimo pagalbos asociacija: http://www.socped.lt/
Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija (RIIDA) „Sveikatos želmenėliai“: http://www.szelmeneliai.lt/
Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA)
Kauno pedagogų kvalifikacijos centas: http://www.kpkc.lt/
Kauno Sabonio krepšinio centras http://www.saboniocentras.lt/
Nacionalinė krepšinio akademija: http://www.nka.lt/
Kauno moksleivių techninės kūrybos centras: http://mtkc.lt/
UAB “Kautra”: http://www.kautra.lt/
UAB “Kauno švara”: http://www.svara.lt/main.php/id/1/lang/1
AB “Kauno energija: http://www.kaunoenergija.lt/
AB “Lesto”: http://www.lesto.lt/lt/titulinis.html
AB “TEO LT”: http://www.teo.lt/
AB “Lietuvos paštas”: http://www.post.lt/
Idėjos veiklai: http://www.mokuzaisti.lt/
Veiklių mamų klubas http://veikliumamuklubas.weebly.com/

Informacijos atnaujinimo data 2016 03 15