Ikimokyklinį ugdymą reglamentuojantys t.a.

Grįžti atgal

Lietuvos švietimo plėtotės strateginės nuostatos gairės - spausti čia ;

Valstybinės
švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatos - spausti čia ;

Valstybinė švietimo 2013- 2022 metų strategija - spausti čia ;

Švietimo aprūpinimo standartai - spausti čia ;

 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros 2011-2013 metų programa- spausti čia ;

Dėl higienos normos - spausti čia ;

Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes - spausti čia ;

 Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašų - spausti čia ;

 Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika 2005 - spausti čia ;

Metodinė medžiaga kompleksinės pagalbos teikimui - spausti čia ; 

Švietimo įstatymas- spausti čia ; 

ikimokyklinio ugdymo teisės aktai 

 

Daugiau papildomos informacijos galite rasti čia .

                                                               Informacijos atnaujinimo data-  2015 09 09