Struktūra - Kontaktai

Grįžti atgal
auno lopšelis - darželis "Sadutė"
Partizanų g. 122, Kaunas

Tel. Direktorė (8~37) 31 23 30

El.Paštas sadute@gmail.com
   Direktorė - Dalia Žemonienė, II vadybinė kategorija,aukštasis universitetinis išsilavinimas, edukologijos magistras. Įstaigoje dirba nuo 1998 rugsėjo 01, pedagoginis darbo stažas 24 metai. Šeimyninė padėtis -  ištekėjusi. Vyras - verčiasi kaimo turizmo verslu. Vaikai - 4 pilnamečiai, 3 dirbantys savarankiškai, 1 siekiantis aukštojo išsilavinimo, 1 lanko Jonučių progimnaziją.  

Tel nr. (8- 37) 312 330

El.p. daliazemoniene@gmail.com

 

   Direktorės pavaduotoja ugdymui - Jurgita Martinaitienė, aukštasis universitetinis išsilavinimas, edukologijos magistras. Įstaigoje dirba nuo 2012 m. spalio 2d. (Vaiko auginimo atostogose)

Tel nr.(8 37) 312 330

pavaduotojaugdymui.sadute@gmail.com

  

Gyvenimo aprašymas - CV


Laikinai einanti direktoriaus pavaduotojos ugdymui pareigas - Žaneta Kisieliūtė

2001 m. baigė Vilniaus universitetą, įgijo vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

2009 m. baigė Kauno technologijos universitetą, įgijo edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį.

Įstaigoje dirba nuo 2013 m. gegužės mėnesio. Nuo 2015 m. rugsėjo direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nuo 2005 m. rugsėjo iki 2013 m. rugsėjo dirbo informacinių technologijų mokytoja Kauno Dainavos pagrindinėje mokykloje.


Tel. Nr.
(8~37) 312 330

 

Direktorės pavaduotojas ūkiui- Žygintas Grabauskas

Gyvenimo aprašymas - CV

ADMINISTRACIJOS DARBO IR BUDĖJIMO GRAFIKAS 

Direktorė Dalia Žemonienė
I.   8.00 – 16.30 h        12.00 – 12.30 pietų pertrauka
II.  8.00 – 16.30 h        12.00 – 12.30 pietų pertrauka
III. 9.00 – 18.00 h        13.00 – 14.00 pietų pertrauka (14.00 - 18.00 priėmimo valandos)
IV.  8.00 – 16.30 h        12.00 – 12.30 pietų pertrauka
V.   8.00 – 16.30 h        12.30 – 12.30 pietų pertrauka

Laikinai einanti direktorės pavaduotojos ugdymui pareigas Žaneta Kisieliūtė

I.     14.00-18.00
II.    8.30-12.30
III.   8.30-12.30
IV.  14.00-18.00
V.    14.00-18.00

Buhalterė Jelena Pranevičienė
I.    15.10 – 19.10 h
II.   15.10 – 19.10 h
III.  15.10 – 19.10 h
IV.   15.10 – 19.10 h
V.    15.10 – 19.10 h

Direktorės pavaduotojas ūkio reikalams Žygintas Grabauskas
I.    8.00 – 16.30 h    12.00 – 13.00 pietų pertrauka
II.   8.00 – 16.30 h    12.00 – 13.00 pietų pertrauka
III.  8.00 – 16.30 h    12.00 – 13.00 pietų pertrauka
IV.   8.00 – 16.30 h    12.00 – 13.00 pietų pertrauka       
V.    9.00 – 18.00 h    12.00 – 13.30 pietų pertrauka

Raštvedė Renata Abelkienė (nėštumo ir gimdymo atostogose)
I.    8.00 – 16.30 h
II.   8.00 – 16.30 h
III.  8.00 – 16.30 h
IV.   8.00 – 16.30 h
V.    8.00 – 16.30 h

Įstaigos teisinė forma - biudžetinė
Įstaigos juridinio asmens kodas - 191634588
Mokomoji kalba - lietuvių kalba
Pedagogų sąrašas - spausti čia  ;   
Pedagogų išsilavinimo lentelė - spausti čia ;
Pedagogų elektroniniai paštai - spausti čia 

Šiuo metu laisvų mokytojų darbo vietų nėra.

Kauno lopšelio- darželio "Sadutė" taryba 2016-2017 m. m.
      Mokyklos tarybos pirmininkė – Vida Minkuvienė, grupės „Ramunėlės“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė
      Mokyklos tarybos pirmininkės pavaduotojas – Viktorija Čeplikė, grupės „Varpeliai“ tėvų atstovas
      Mokyklos tarybos sekretorė – Kristina Vasilaisukienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
      Mokyklos tarybos nariai:
      Žygintas Grabauskas, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
      Audronė Juodzevičienė, grupės „Dobilėliai“ auklėtoja
      Valteris Alekna, grupės „Aguonėlės“ tėvų atstovas
      Inga Karalienė, grupės „Dobilėliai“ auklėtojos padėjėja
      Virginija Skukauskienė, grupės „Pienės“ auklėtoja
      Jūratė Rozenbergienė, grupės "Rūtos" tėvų atstovas
        
           TĖVŲ PRIĖMIMO VALANDOS
          

 

I

II

III

IV

V

Direktorė

 

 

14.00–18.00 val.

 

7.30 – 11.00 val.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

(dėl atlyginimo už vaikų išlaikymą lengvatų)

 

 

 

14.00-18.00 val.

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

 

 

 

 

9.00 – 18.00 val.

Buhalterė

(dėl mokesčių už vaikų išlaikymą darželyje)

 

 

15.10 –18.00 val.

 

 

Raštvedė

(prašymai dėl vaikų
priėmimo į įstaigą)
 

13.00–17.00 val.

8.00–13.00 val.

 

8.00 – 13.00 val.

 

     

Informacijos atnaujinimo data - 2016-12-22

Susisiekite