Darbo užmokestis

Grįžti atgal

 

Eil. Nr.

Pareigybės
pavadinimas

Vidutinis mėn. bruto darbo užmokestis (Eur)

2016-01-01

1.

Direktorė

1081

2.

Direktorės
pavaduotoja ugdymui

758

3.

Auklėtojas

710

4.

Auklėtojo asistentas

350

5.

Meninio ugdymo
pedagogas

284

6.

Priešmokyklinio
ugdymo  pedagogas

781

7.

Socialinis pedagogas

170

8.

Muzikos pedagogas

671

9.

Specialusis
pedagogas

184

10.

Psichologas

635

11.

Logopedas

735

12.

Kūno kultūros
pedagogas

568

13.

Direktorės
pavaduotojas ūkiui

817

14.

Dietistas

346

15.

Vyr. Slaugytojas

231

16.

Raštvedė

346

17.

Archyvaras

115

18.

Vyr. buhalteris

923

19.

Kompiuterinių tinklų
darbininkas

175

20.

Pastatų priežiūros
ir remonto darbininkas

263

21.

Dailidė

175

22.

Santechnikas

175

23.

Auklėtojos
padėjėja

350

24.

Sandelininkas

350

25.

Sargas

350

26.

Skalbėjas

88

27.

Virėjas

350

28.

Virtuvės
pagalbinis darbininkas

350

29.

Kiemsargis

350

30.

Skalbinių
prižiūrėtojas

175

31.

Valytojas

263

Atnaujinta 2016-04-12