Paslaugos

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

1. Konsultuoja įstaigos bendruomenę sveikatos stiprinimo klausimais;
2. Teikia pagalbą igyvendinant sveikatos ugdymą įstaigoje;
3. Vertina įstaigos aplinkos atitiktį visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams;
4. Informuoja įstaigos vadovą apie sveikatos stiprinimo veiklą ir problemas;
5. Vykdo neinfekcinių, lėlėtinių ir užkrečiamų ligų prevenciją;
6. Teisės aktų numatyta tvarka vykdo maitinimo organizavimo priežiūrą;
7. Veda vaikams užsiėmimus - sveikos gyvensenos temomis.