Privalumai

Psichologo rekomendacijos šeimoms, besiruošiančioms vesti vaiką į darželį:

Psichologo rekomendacijos šeimoms, besiruošiančioms vesti vaiką į darželį:

Darželio lauko aplinka

Išoriniai darželio pokyčiai vaikų saugumo užtikrinimui ir sėkmingam ugdymuisi

Didelę dienos dalį mūsų darželyje praleidžiantys vaikai turi jaustis ne tik jaukiai, patogiai, bet ir saugiai. Jau keletą metų darželio vadovybė gaudavo nubaudas už vaikų saugumo neužtikrinimą, o ir ugdytinių tėveliai buvo nepatenkinti sena, surūdijusia ir nesaugia tvora. Šie metai – ypatingi tuo, kad pagaliau galime užtikrinti ne tik vaikų saugumą didelėje darželio teritorijoje, bet ir sėkmingesnį ugdymą.

Lopšelio-darželio „Sadutė“ PRIVALUMAI

Mūsų darželio  50 proc. vaikų (apie 100) sudaro 1,5-3 m. vaikai – tai mažų vaikų ugdymo įstaiga. Į 3 lopšelio grupes kasmet priimama 45-55 vaikai. Po sėkmingos adaptacijos kolektyve iš lopšelio grupių birželio mėn. vaikai perkeliami į 2 darželio 3m. vaikų grupes, o nuo 6 m. visa grupe perkeliami į priešmokyklines grupes, po to vaikai sėkmingai integruojasi mokykloje. Apmaudu, kad ankstyvojo amžiaus vaikams skiriamas mažesnis mokinio krepšelis, tačiau lėšų poreikis užtikrinant higienos normas yra didelis, tad dažnai pasitelkiama tėvų parama ir pagalba.