Lopšelio-darželio „Sadutė“ PRIVALUMAI

Grįžti atgal

Mūsų darželio  50 proc. vaikų (apie 100) sudaro 1,5-3 m. vaikai – tai mažų vaikų ugdymo įstaiga. Į 3 lopšelio grupes kasmet priimama 45-55 vaikai. Po sėkmingos adaptacijos kolektyve iš lopšelio grupių birželio mėn. vaikai perkeliami į 2 darželio 3m. vaikų grupes, o nuo 6 m. visa grupe perkeliami į priešmokyklines grupes, po to vaikai sėkmingai integruojasi mokykloje. Apmaudu, kad ankstyvojo amžiaus vaikams skiriamas mažesnis mokinio krepšelis, tačiau lėšų poreikis užtikrinant higienos normas yra didelis, tad dažnai pasitelkiama tėvų parama ir pagalba. Taip buvo suremontuotos lopšelio grupių prausyklų, rūbinėlių patalpos. Iš mokinio krepšelio lėšų prioritetine tvarka buvo įsigyta baldų, sporto priemonių, žaidimų sensorikai, pažinimui, kūrybai, įrengtas judėjimo žaidimų kambarys naujokų adaptacijai. Šiuo metu sudarytos labai palankios ankstyvojo amžiaus vaikų priežiūros, globos ir ugdymo sąlygos mūsų įstaigoje. Iš lopšelio į darželį vaikai išeina įgiję savarankiškumo, suformuotais higienos, sveikos gyvensenos įgūdžiais, suaktyvėjusia kalba ir komunikacija, motyvuoti kūrybinei ugdomajai veiklai, pasiekę individualios pažangos.

Tėvams labai svarbu, kad įstaiga atostogauja tik liepos mėn., o  birželio, rugpjūčio mėn. sudaromos sąlygos visiems norintiems lankyti ir pratinti vaiką prie darželio, pasirenkant 4 val., 10,5 val. ar 12 val. režimą su dviem ar trimis maitinimais.

O 14 val. režimo darželio grupė – vienintelė tokia Dainavos seniūnijoje. Tačiau mūsų įstaigą dažnai renkasi tėvai ir iš kitų miesto seniūnijų, jeigu netoli yra jų darbovietė arba dirbantys toli nuo gyvenamos vietos, kitame mieste, dėl galimybės vaiką pasiimti vėliau nei tradiciniu laiku, t.y. iki 20 val.

Darželio grupėse vyksta aktyvi kūrybinė, integruota, projektinė veikla pagal ugdymo ir veiklos programas įvairiose erdvėse, nuolat jas papildant moderniomis patraukliomis ugdymo priemonėmis: vaikai ugdomi grupėse, sporto ir muzikos salėje, dviejose žaidimų (saviraiškos, molio ir judėjimo) kambariuose, lauko žaidimų aikštelėse su mobiliomis priemonėmis, psichologo (relaksacijos) ir kalbos korekcijos kabinetuose.

Parengė: direktorė Dalia Žemonienė

Informacijos atnaujinimo data 2013 12 20