Salės užimtumas

Grįžti atgal

SALĖS NUOMA

 

Nr.

Nuomojamos patalpos

pavadinimas

Nuomininkas

(įstaigos ar fizinio asmens pavadinimas)

Plotas kv. m.

Veikla

Kaina (už visą

nuomojamą laikotarpį, valandomis)

Užimtumas (data ir

laikas)

1

Salė

VŠĮ Nacionalinė
krepšinio

akademija

82.66

Krepšinio užsiėmimai

180 Eur

2016.10.01 –

2017.05.31

II, IV – 16.00 – 16.45

2

Salė

A.Vizbarienė

82.66

Ritminių šokių
užsiėmimai

190 Eur

2016.10.01 –

2017.05.31

I, V – 16.00 – 17.00