Ritminiai šokiai

Grįžti atgal

Programa skirta visapusiškai ugdyti ikimokyklinukų gabumus, kelti jų kultūrinį lygį, ugdyti meninį skonį ir teigiamą požiūrį į judesio meną. Užsiėmimuose lavinamas ritmo pojūtis, taisyklinga laikysena, kūno lankstumas ir koordinacija, ugdomas kūrybiškumas, savarankiškumas ir pasitikėjimas savo jėgomis, mokoma improvizuoti. 

Tikslas - ugdyti kūrybišką, aktyvią, estetinei ir kultūrinei patirčiai atvirą asmenybę, sudaryti galimybes įgyti kiekvienam žmogui būtiną bendrąją šokio raiškos patirtį ir išprusimą.

Uždaviniai

1. Lavinti muzikinę klausą, ritmo pajutimą;

2. Lavinti kūną, judesių koordinaciją, plastiškumą ir išraiškingumą;

3. Ugdyti vaikų kūrybinę iniciatyvą, vaizduotę, mokėjimą perteikti muziką judesiais;

4. Skatinti draugiškus santykius, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;

5. Suteikti judėjimo džiaugsmą atliekant išmoktus šokius;

6. Didinti fizinį aktyvumą laisvalaikiu.

 

Parengė: ritminių šokių būrelio vadovė A.Vizbarienė

Kontaktinis tel. nr.: 8 673 47 956.

 

Informacijos atnaujinimo data 2014 11 16