Teisinė informacija

NUORODOS

Švietimo ir mokslo ministerija - www.smm.lt ;

Kauno miesto savivaldybė - www.kaunas.lt ;

Informacinis portalas ikimokyklinukų ugdytojams ir tėvams - www.ikimokyklinis.lt ;

Kauno Pedagoginė psichologinė tarnyba - www.kppt.lm.lt ;

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras - www.kpkc.lt ;

Įstaigos registras

Kauno lopšelis darželis "Sadutė" yra Kauno savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaiga, įsteigta 1974 gruodžio 10 Kauno miesto darbo žmonių deputatų tarybos vygdomojo komiteto potvarkiu NR. 812p. Pradėjo veikti 1974 gruodžio 23.

Lopšelio darželio "Sadutė" adresas: Partizanų 122, LT-50340 Kaunas

Lopšelis darželis "Sadutė" yra juridinis asmuo, nesiekianti pelno Kauno miesto savivaldybės institucija, kodas 191634588,