Įstaigos registras

Grįžti atgal

Kauno lopšelis darželis "Sadutė" yra Kauno savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaiga, įsteigta 1974 gruodžio 10 Kauno miesto darbo žmonių deputatų tarybos vygdomojo komiteto potvarkiu NR. 812p. Pradėjo veikti 1974 gruodžio 23.

Lopšelio darželio "Sadutė" adresas: Partizanų 122, LT-50340 Kaunas

Lopšelis darželis "Sadutė" yra juridinis asmuo, nesiekianti pelno Kauno miesto savivaldybės institucija, kodas 191634588,

registravimo pažymėjimas NR 038168, 2004 gruodžio 10, įregistravimo data 1995 balandžio 7, Valstybės įmonės registrų centro Kauno filialas

Darbo forma - dieninė, vakarinė (iki 20.30 val.).  

                Informacijos atnaujinimo data 2015 08 20