NUORODOS

Grįžti atgal

Švietimo ir mokslo ministerija - www.smm.lt ;

Kauno miesto savivaldybė - www.kaunas.lt ;

Informacinis portalas ikimokyklinukų ugdytojams ir tėvams - www.ikimokyklinis.lt ;

Kauno Pedagoginė psichologinė tarnyba - www.kppt.lm.lt ;

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras - www.kpkc.lt ;

Lietuvos iniciatyvų mokyklų klubas - www.limk.lt ;

Pedagogų profesinės raidos centras - www.pprc.lt ;

Ugdymo plėtros centras - www.upc.smm.lt ;

Švietimo informacinių technologijų centras - www.itc.smm.lt ;

Švietimo plėtros centras - www.pedagogika.lt ;

Kauno Dainavos vidurynė mokykla - http://www.dainava.kaunas.lm.lt/ ;

Kauno Aleksandro Stulginskio pagrindinė mokykla - http://www.stulginskio-mokykla.lt/ ;

Informacijos atnaujinimo data - 2016-12-23