Mišri priešmokyklnė grupė "Lineliai"

Grįžti atgal

"Lineliais" mus šaukia "Sadutės" vaikai, mes šokam, dainuojam, vaidinam gražiai"

„Lineliai“ grupės aplinka skatina vaikus kūrybiškai veikt, žaisti, bendrauti pasirenkant sau draugus. Vaikai drąsūs, smalsūs, plepūs, mėgstantys bendrauti, žaisti, dainuoti, piešti. Vyrauja šilti tarpusavio santykiai, teigiamos emocijos. Aktyviai dalyvaujame darželio renginiuose, parodose, konkursuose.pagrindinį dėmesį skiriame vaikų saugumui, gimtosios kalbos ugdymui, individualiam bendravimui su vaiku. Daug dėmesio skiriama individualiam bendravimui su vaiku, teigiamų emocijų palaikymui, vaiko socialiniam vystymui. Grupėje puoselėjamas vaiko individualumas, savitumas, kūrybiškumas bei pasitikėjimas savimi, kuris garantuoja vaikų poreikių tenkinimą ir jų kompetencijų ugdymą. 

Organizuojant priešmokyklinio ugdymo procesą, svarbu:

orientacija į vaiką, jo poreikius, interesus, vaikų kultūrą;

humanitarinėmis, demokratinėmis vertybėmis grindžiamas gyvenimo būdas grupėje ir šeimoje;

tenkinamas žaidimo ir tikslingo ugdymo(si) santykis, pirmenybę teikiant žaidimui;

vaiko ir pedagogo sąveika, skatinanti vaiko aktyvumą, kūrybiškumą, praturtinanti jo patirtį, padedanti perimti kultūrines vertybes.

Grupėje vykdoma Zipio programa ir vokiečių kalba

Zipis mažas vabaliukas, Kiškis piškis ilgaausis

Juo didžiuojamės labai. Ten po krūmu prausias prausias

Šis mažylis mus mokina Vokiečių kalbos išmoko

Susidraugauti su jausmais. Vaikučius dabar jis moko.

Taip pat vyksta Kimočių pasaulyje.

Grupės auklėtojos:

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, metodininkė Gražina Kačiulytė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Sandra Rubežienė

Auklėtojos padėjėja Gražina Mažrimienė

Grupės darbo laikas: 7.00 - 17.30 val.

      

      

   

Informacijos atnaujinimo data 2017 09 15