Mišri priešmokyklnė grupė "Ramunėlės"

Grįžti atgal

„Ramunėlės gražios gėlės

Mes Sadutės puošmenėlės“

Priešmokyklinio amžiaus grupė „Ramunėlės“ ugdomi 5 – 7 metų vaikai. Vaikai ugdomi atsižvelgiant į jų poreikius, gebėjimų lygį, vertybines nuostatas, pasiekimus įvairiose veiklos srityse, siekiama padėti vaikui subręsti mokyklai. 

Siekiant ugdymo(si) rezultatyvumo, sudaromos sąlygos vaikams aktyviai veikti, dalyvauti įvairiose veiklose, akcijose, išvykose, projektuose. Ugdymo procese naudojami aktyvieji ir netradiciniai ugdymo(si) metodai. Sukurta efektyvi grupės aplinka, kurią sudaro žaidimai, ugdymo priemonės.Grupėje yra šviesos stalas, kuris padeda ugdyti vaikų fantaziją, smulkiąją motoriką, rišliąją kalbą, kūrybiškumą. Taip pat daug yra stalo žaidimų, ugdančių dėmesį, atmintį, fonetinę klausą, pažintinę kompetenciją.

Grupėje vykdoma tarptautinė vaikų socialinių įgūdžių programa “Zipio draugai”, kurios tikslas padėti vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų. Siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos, įgyvendama socialinio – emocinio ugdymo programa “Kimočių pasaulyje”, vykdomas ankstyvasis vokiečių kalbos ugdymas su kiškiu Hans Hase.

Specialiųjų poreikių vaikams skiriamas ypatingas dėmesys, teikiama individuali  ir integruota specialistų pagalba. Vaikams padedama įgyti pagrindines ugdymo(si) būtinas kompetencijas. Pedagogai siekia garantuoti vaikui saugius, turiningus priešmokyklinius metus, gerbia ir palaiko vaiko žaidimą bei jį plėtoja.

Grupės auklėtojos:

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Vida Minkuvienė 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Gintarė Kačiušienė

Auklėtojos padėjėja Valdonė Šimkūnienė 

Grupės darbo laikas: 6.30 - 18.30 val.

         

         

         

   

informacijos atnaujinimo data 2016 09 04