Vaikų grupės

Ikimokyklinio ugdymo grupė "Saulėgrąžos"

Mes išdykę, kartais neklausom, retkarčiais verkiam, būna, kad pykstamiems, bet tam mes ir mokomės - mokomės suprasti, mokomės kantrybės ir švelnumo, mokomės atjausti ir atleisti ir mokomės mylėti save ir kitus, draugauti su kitais ir visu pasauliu.

Ikimokyklinio ugdymo grupės „Rugiagėlės“

"Nuo balselių kiemas plyšta, mes, rugiagėlės sugrįžtam"

Tikslas: Ugdyti kasdieninį bendravimą bei informacijos perteikimą turtinga, spalvinga gimtąja kalba, žadinti vaiko domėjimąsi knyga, skatinti norą pasakoti, klausinėti, deklamuoti, žaisti žodžiais.

Grupės savitumas:

Ikimokyklinio amžiaus grupė „Rūtos“

Grupėje ,,Rūtos" grupės pedagogai siekia, kad vaikas augtų sveikas, vystytųsi pagal prigimtį. Ieško naujų netradicinių darbo su vaikais formų, kad vaikai pajustų judėjimo džiaugsmą, suvoktų atsakomybę už savo ir kitų sveikatą. 

Ikimokyklinio ugdymo grupė "Aguonėlės"

Mes pasitinkame vaikus tokius, kokie jie yra – saviti, kūrybingi, išskirtiniai. Skatiname išreikšti ką vaikai mėgsta, ką myli, ar kas juos jaudina. Įsijaučiame į jų minčių, jausmų, pasaulį, idėjas, patirtį. Vaikai ugdosi gamtoje, kelionėse, teatruose, muziejuose ir kitose edukacinėse įstaigose.

Ikimokyklinio ugdymo grupė "Žibuoklės"

"Mūsų mėlynos akytės – mūsų vardas žibuoklytės"

Vaikas – ne indas, kurį reikia pripildyti, bet žibintas, kurį reikia uždegti. Mūsų grupės įvairioje veikloje atsispindi literatūrinė išraiška.

Tikslas: ugdyti vaiko bendravimo kultūrą, formuoti palankaus elgesio aplinkai nuostatas.