Viešieji pirkimai

Numatomi viešieji pirkimai 2017m.

                                                                                                              &nbsp

SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS 2016M.

Kauno lopšelio darželio „Sadutė“ Direktorės 2016 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V-057
KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO „SADUTĖ“ SUPAPRASTINTŲ  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ  TAISYKLĖS
TURINYS
I.    BENDROSIOS NUOSTATOS
II.      PIRKIMŲ    PLANAVIMAS,    ORGANIZAVIMAS    IR    KONTROLĖ.    PIRKIMUS ATLIEKANTYS ASMENYS
III.     SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PASKELBIMAS
IV.     PIRKIMO DOKUMENTŲ RENGIMAS, PAAIŠKINIMAI, TEIKIMAS